Om Institutionen

Børnehuset Askovfonden er i øjeblikket i en udviklingsfase, hvor både de fysiske rammer og pædagogikken opgraderes. Dette gøres i samarbejde med institutionens nye leder, forældrebestyrelsen og personalet.

Det sidste år er der sket rigtig meget i huset, både strukturel og pædagogisk. Vi har ansat nye dygtige pædagoger og leder efter en ny leder  der kan fortsætte det nuværende arbejde med at forny de fysiske rammer og understøtte at den pædagogiske praksis følger med den nye viden på området. 

Pt. varetages den daglige ledelse af Kristina Bodenhoff, som er en erfaren og kompetent leder. Men vi skal i 2020 ansætte en ny leder. 

Jævnfør Askovfondens værdi: Alle vinder, når ingen taber, arbejder vi for alle børns trivsel hver dag. Det gør vi blandt andet ved at arbejde i mindre grupper, ved at have daglige dialoger præget af nærvær og anerkendelse og ved at tilbyde børnene en dagligdag med udfordringer inden for nærmeste zone for udvikling. Vi arbejder med De nye styrkede læreplaner ved blandt andet at arbejde med forskellige temaer i løbet af året.

Vi er en del af AskovFonden og har dermed også et fokus på at være en del af samfundet, have et socialt fokus og funderer os på Askovfondens værdier og vision.