Forældremøder

Vi har to eller flere forældremøder om året, hvor vi har tid til at tale sammen omkring dagligdagen, pædagogikken og børnehuset.

Forældrene kan forinden komme med emner til dagsordenen.