Tilsyn

Klik på link

Ethvert dagilbud og fritidsinstitution i Københavns Kommune er underlagt tilsyn vedr. faglig kvalitet og sikkerhed. i 2017 ændrede tilsynet sig fra at være en bedømmelse af intentioner og beskrivelser til at være en vurdering af handlinger og observationer af praksis.

Tilsynet gennemføres en gang om året og følges op af dialog med forældrebestyrelsen.

I Børnehuset er der blevet gennemført et tilsyn, der peger på kvaliteten i børnehuset skal forbedres og udvikles. Dette betyder der udarbejdes en faglig handleplan, der beskriver på hvilke områder vi vil udvikle os og hvordan vi vil gøre det. Den faglige handleplan er et internt redskab.

Overordnet skal vi arbejde med:

Fysiske omgivelser. Der er behov for en større renovering alle lokaler samt behov for ny indretning af læringsmiljøerne. Behovet for hvordan børn stimuleres og udvikles ændrer sig hele tiden og vi som børnehus skal følge med. Derfor er der iværksat et større renoveringsarbejde hvor vi maler, udskifter køkkener, anskaffer nyt pædagogisk materiale i form af legetøj, spil m.m. og vi opbygger legezoner til gavn for børnenes fordybelse og leg.

Leg og aktiviteter: Vi er i gang med at gøre balancen mellem planlagte aktiviteter og børnenes eget initiativ bedre. Vi er også ved at udvikle på indholdet af de planlagte aktiviteter, så de matcher behovet for at udvikle sprog, relationer og opmærksomhed.

Relationer. Tilsynet peger på at voksen-barn relationen skal styrkes. Dette gør vi ved at forbedre rammerne og udvikle den pædagogiske viden om hvordan vi bedst kommer i kontakt med alle børn i løbet af dagen.

Dette arbejde er sat i gang i marts måned. 1. maj tiltrådte et nyt ledelsesteam, der arbejder videre med den faglige handleplan. Hen over sommeren vil der være en del håndværkerarbejde i huset, så vi kan få det meste på plads og vi kan nyde de renoverede rammer.

Er der yderligere spørgsmål til tilsynsrapporten, så kontakt gerne leder, Jesper Andreasen eller Souschef, Rachida Louardi.